11 พฤศจิกายน 2558

บอร์ด LGP-003H ของ LG

บอร์ด LGP-003H ของ LG
ราคา 400 บาท
ค่าส่ง 50 บาท มี 1 บอร์ด ตามรูป