12 พฤศจิกายน 2558

ไดโอด KBP208G สำหรับจอมอนิเตอร์

ไดโอด KBP208G สำหรับจอมอนิเตอร์ 
2.0A 800V 
ตัวละ 5 บาท