12 พฤศจิกายน 2558

บอร์ด 715G2852-1-2 ของ HP

บอร์ด 715G2852-1-2 ของ HP  ใหม่
ราคา 400 บาท 
ค่าส่ง 50 บาท