11 กันยายน 2558

บอร์ด IP-49135B แทน BN44-00182 ได้ ของ SAMSUNG

บอร์ด  IP-49135B แทน BN44-00182 ได้ ของ SAMSUNG
425 บาท (รวมค่าส่ง EMS แล้ว)
มี 1 ชุด ตัวเดียวกับในรูป