20 สิงหาคม 2558

โมดูลเล่น MP3 จาก USB

โมดูลเล่น MP3 + WAV จาก USB ใช้ไฟเลี้ยง 6-12โวลต์
ราคา 200 บาท (รวมค่าส่งแล้ว) 
ขั้วต่อสาย  L-G-R  และไฟ - + 6-12 โวลต์