02 สิงหาคม 2558

บอร์ดสำหรับทดลองหลอด LCD สำหรับจอมอนิเตอร์

บอร์ดสำหรับทดลองหลอด LCD สำหรับจอมอนิเตอร์
ราคา 100 บาท ค่าส่ง 50 บาท
อุปกรณ์ตามรูป 
ต่อกับไฟ 12 V