20 สิงหาคม 2558

บอร์ด 4H.0TB02.A00 (BENQ)

บอร์ด 4H.0TB02.A00 (BENQ)
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ขนาดแผ่นวงจร 176mmX121mm