27 กรกฎาคม 2558

Winbond W25X40BVS1G W25X40BVSING W25X40BL

Winbond  Flash Memory 

W25X40BVS1G 
W25X40BVSING 
W25X40BL 

ตัวละ 50 บาท ค่าส่ง 50 บาทต่อครั้ง