16 กรกฎาคม 2558

SG5841D SG5841DZ SG5841JDZ ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์

SG5841D
SG5841DZ
SG5841JDZ

ไอซี ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์ ตัวละ 50 บาท ค่าส่งครั้งละ 50 บาท