20 กรกฎาคม 2558

ขายบอร์ด IP-19145A สำหรับ SAMSUNG 740NW

ขายบอร์ด  IP-19145A สำหรับ SAMSUNG  740NW
400 บาท ค่าส่งครั้งละ 50 บาท

ขนาด 133X135mm.