27 กรกฎาคม 2558

CH341A ตัวโปรแกรม IC 24XX 25XX 300 บาท พร้อมส่ง EMS

CH341A ตัวโปรแกรม IC 24XX  25XX  300 บาท รวมค่าส่ง EMS แล้ว


อุปกรณ์ที่จัดส่ง ตามรูปครับ
Driver + Software

 

 เปิดตัวโปรแกรมที่ CH341A.EXE

 หน้าตาโปรแกรม

AMIC: 
·A25L05P,A25L10P,A25L20P,A25L40P,A25L80P,A25L16P 

ATMEL: ·AT25DF041A,AT25DF321,AT25F004,AT25F512A,AT25F2048,AT25F4096,AT25F1024A,AT25FS010,AT25FS040,AT26DF081A, ·AT26DF161A,AT26DF321,AT26F004 

EON:·
EN25B05,EN25P05,EN25B10,EN25P10,EN25BF20,EN25P20,EN25F20,EN25B40, 

Excel Semiconductor Inc.
·ES25P10,ES25P20,ES25P40??ES25P80,ES25P16,ES25P32 

ST:
·M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE80,M25PE16,M25PE32,M45PE10,M45PE20,M45PE40,M45PE80,M45PE16,M45PE32MXIC:·MX25L512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005,MX25L8005,MX25L1605,MX25L3205,MX25L6405MX25L6445,MX25L6405(SOP16)NexFlash:·NX25P80,NX25P16,NX25P32 

Chingis Technology Corporation
·Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016,Pm25LV032,Pm25LV064

Saifun Semiconductors
·SA25F005,SA25F010,SA25F020,SA25F040,SA25F080,SA25F160,SA25F320,WINBOND·W25P10,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W2


แบบที่ 2 
 ราคา 350 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)