07 มิถุนายน 2558

บอร์ด PWI1704SJ

บอร์ด PWI1704SJ
บอร์ดมือสอง 350 บาท พร้อมส่ง
ขนาดแผ่นวงจร 15 cm X 14cm