06 มิถุนายน 2558

ไอซี DM0465R FSDM0465REWD ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์

ไอซี DM0465R 
FSDM0465REWD
ตัวละ 75 บาท
ค่าส่ง 50 บาท ต่อครั้ง