19 มิถุนายน 2558

วงจรแปลงไฟ DC-DC ไฟเข้า 8-16V ไฟออก 10-32V (ปรับได้อย่างต่อเนื่อง)

วงจรแปลงไฟ DC-DC กำลังงาน 90 วัตต์ (ทำงานแบบสบาย) 150 วัตต์ (สูงสุด)

ไฟเข้า 8-16V
ไฟออก 10-32V (ปรับได้อย่างต่อเนื่อง)
จ่ายกระแสสูงสุด 8 A แต่ถ้าใช้กระแสมากกว่ากระแส 4 A อย่างต่อเนื่อง ต้องติดตั้งพัดลม หรือเพิ่มขนาดแผ่นระบายความร้อน 

สั่งซื้อคลิกที่นี่