11 มิถุนายน 2558

1203P60 NCP1203P60 ไอซี ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์

1203P60  NCP1203P60 ไอซี ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์ 
ตัวละ 50 บาท 
ค่าส่ง 50 บาท ต่อครั้ง