25 เมษายน 2558

บอร์ด ACER 683221100P01 PTB-2111 X193 V203HV X203H P205H

บอร์ด ACER 683221100P01 PTB-2111 
สำหรับ X193 V203HV X203H P205H
ราคา 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท