08 พฤศจิกายน 2557

บอร์ดแหล่งกำเนิดสัญญาณ VGA สำหรับทดลองจอมอนิเตอร์

บอร์ดแหล่งกำเนิดสัญญาณ VGA สำหรับทดลองจอมอนิเตอร์ 
ใช้กับถ่าน 9 โวลต์ หรือไฟจาก USB ก็ได้
 200 บาท ค่าส่ง 50 บาท