27 พฤศจิกายน 2557

TNY264PN ไอซี ภาคจ่ายไฟ

ตัวละ 50 บาท ค่าส่งครั้งละ 50 บาท