08 พฤศจิกายน 2557

FQPF80C 7N80 ของ Fairchild ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์

FQPF80C  N-channel 800V ของ  Fairchild  
ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์ 
ตัวละ 25 บาท ค่าส่ง 50 บาท

Datasheet http://www.farnell.com/datasheets/1785333.pdf