08 พฤศจิกายน 2557

บอร์ดจอมอนิเตอร์ ILPI-140 และ ILPI-135 แทนกันได้

บอร์ดจอมอนิเตอร์ ILPI-140 ราคา 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท 
2 รุ่นนี้แทนกันได้ 
ขนาดบอร์ด 17cm X 14 cm โดยประมาณ


บอร์ดจอมอนิเตอร์ ILPI-135 ราคา 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท