08 พฤศจิกายน 2557

AP2761I 2761I ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์

AP2761I 2761I ภาคจ่ายไฟจอมอนิเตอร์ ตัวละ 25 บาท ค่าส่ง 50 บาท

Datasheet  http://www.hawyang.com.tw/files/specification/APEC/MOS/N-MOS/AP2761I-A%28650V,10A%29.pdf