09 ตุลาคม 2557

บอร์ดจอ LCD ILPI-027 จอ HP w1907v

บอร์ดจอ LCD ILPI-027 จอ HP w1907v และอื่น ๆ
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท
มี 1 บอร์ด ตามรูปเลยครับ