10 ตุลาคม 2557

บอร์ดจอ LCD EAX40312104/2 (LG)

บอร์ดจอ LCD EAX40312104/2  (LG)
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท