15 ตุลาคม 2557

แปลงไฟ 6V-24V เป็น 5V 3แอมป์ USB

แปลงไฟ 6V-24V DC เป็น 5V  ขนาด 3 แอมป์ USB สำหรับชาจ โทรศัพท์ power bank และอื่น ๆ
ตัวละ 100 บาท ค่าส่ง 50 บาท