27 กันยายน 2557

Varistor ตัวกันฟ้า กันไฟกระชาก 620V

621KD14  14D621K    620 โวลต์
ตัวละ 7 บาทตัวอย่างการต่อ http://hs8jyx.blogspot.com/2014/09/varistor.html