25 กันยายน 2557

MinPro100 เครื่องโปรแกรม IC 24/25ราคา 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท


 


ดาวน์โหลด Driver + โปรแกรม ได้ที่นี่ http://www.yaojiedianzi.com/down/html/?7.html เมื่อ download เสร็จสิ้นก็แตกไฟล์ Zip ออกมาจะได้ดังรูป ในวงสีเหลืองจะเป็น USB Driver และด้านล่างเป็นโปรแกรม


ลง USB Driver  ให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ใน Device Manager


ถ้าลง Driver สำเร็จก็จะมีหัวข้อ ZG-Minpro ดังรูป

เปิดโปรแกรม MinPro100.exe ขึ้นมา

จะได้โปรแกรมหน้าตาดังรูป เมนูเป็นภาษาจีน ก็ไม่ต้องตกใจ มาดูการใช้งานกันดีกว่า

ในกรณีที่ต้องการเขียนโปรแกรมลง IC สามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้

เลือกเบอร์ IC และกดเปิดไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเขียนลง IC


เมื่อเปิดไฟล์ที่ต้องการออกมเรียบร้อยแล้ว จะมีตัวเลขฐาน 16 เต็มไปหมด จากนั้นก็กดปุ่มเขียนข้อมูล รอกระทั่งเขียนเสร็จ เป็นอันเรียบร้อย

ปุ่มบน = 读出 อ่านข้อมูลจาก IC
ปุ่มกลาง = 擦除 ลบข้อมูลภายใน IC ออก
ปุ่มล่างสุด = 写入 เขียนข้อมูลลง IC


ปุ่มซ้ายมือ = 打开 เปิดไฟล์
ปุ่มขวามือ = 保存 บันทึกข้อมูลจาก IC (ในกรณีอยากได้ไฟล์จาก IC)

เบอร์ IC ที่รองรับ
AMIC
A25L05P                 A25L05PT
A25L512                 A25L10P                 A25L010                 A25L020       
A25L20P                 A25L40P                 A25L040                 A25L080                 A25L80P       
A25L16P                 A25L016                 A25L032 
ATMEL
AT25F512                AT25F512B               AT25F512A               AT25F1024               AT25FS010     
AT25F1024A              AT25F2048               AT25DF021               AT25DF041A              AT25F4096     
AT26F004                AT26DF041A              AT25FS040               AT26DF081A              AT26DF161A    
AT25DF161               AT26DF161               AT26DF321               AT25DF321A              AT25DF321     
AT25DF641     
       
EON
EN25B05                 EN25F05                 EN25B05T                EN25P05                 EN25LF05      
EN25F10                 EN25P10                 EN25D10                 EN25LF10                EN25D20       
EN25LF20                EN25F20                 EN25F40                 EN25D40                 EN25LF40      
EN25T80                 EN25D80                 EN25Q80                 EN25F80                 EN25P80       
EN25Q16                 EN25H16                 EN25B16T                EN25F16                 EN25D16       
EN25T16                 EN25B16                 EN25F32                 EN25P32                 EN25B32       
EN25Q32                 EN25B32T                EN25B64T                EN25Q64                 EN25F64       
EN25B64                 EN25F128                EN25Q128      
ES
ES25P40       
ES25P80                 ES25P16                       
ESMT
F25L04UA                F25L004A                F25L08PA                F25L008A                F25L016A      
F25L16PA                F25L32PA                F25L32QA                F25L64QA      
GIGADEVICE
GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25Q20 GD25D40 GD25Q41  GD25F40 GD25Q40 GD25D80 GD25F80 GD25Q80 GD25T80    GD25Q16 GD25Q32 
GD25Q64 GD25Q128 
KH
KH25L4006E              KH25L8036D              KH25L8006E          KH25L1606E
MSHINE
MS25X40                      
MXIC
MX25V512                MX25L512                MX25L1005               MX25L2005               MX25L2026     
MX25U4035          MX25V4035              
MX25L4005A              MX25V4005               MX25L8005     
MX25V8006E              MX25V8005               MX25U8033E              MX25L8036E              MX25V8035     
MX25L8035E              MX25U8035          
MX25L8006E          MX25L1636E              MX25L1606E
MX25L1633E              MX25L1608D          MX25L1635E              MX25U1635E              MX25L1605D    
MX25L1608E          MX25L1636D              MX25L3225D              MX25L3237D              MX25L3236D    
MX25L3206E          MX25L3205D              MX25U3235E              MX25L3208D          MX25L3235D    
MX25U3235F              MX25L3208E          MX25L6455E              MX25L6408D          MX25L6465E
MX25L6408E         MX25L6406E          
MX25L6445E          MX25L6405D              MX25L6436E          MX25L6406
MX25L12865E          MX25L12835E             MX25L12836E          MX25U12835F             MX25L12835F   
MX25L12855E          MX25L12845E          
MX25L12805D          MX25L25635E/F
MX25L25639F                MX25L25735E/F
MX25U25635F
MX25L2573                    MX66L51235F
MX66U5123F
PMC
PM25LV512A              PM25LV010A              PM25LV020               PM25LV040               PM25LV080B    
SPANSION
S25FL001                S25FL040                S25FL002                S25FL004                S25FL008      
S25FL160                S25FL016                S25FL032                S25FL064                S25FL128            
SST
SST25VF512A             SST25VF512              SST25VF010A             SST25VF010              SST25VF020    
SST25VF020A             SST25VF040B             SST25VF040              SST25VF040A             SST25VF080B   
SST25VF016B             SST25VF032B             SST25VF064C   
ST
M25P05A                 M25P10A                 M25P20                  M25P40                 M25PX80                 M25PE80                 M25P80        
M25PE16                 M25P16                  M25PX16                 M25PX32                 M25P32        
M25PE32                 M25P64                  M25PE64                 M25PX64                 M25P128       
WINBOND
W25P10                  W25X10A                 W25X10AL                W25X10L                 W25X10        
W25X20A                 W25X20L                 W25X20                  W25X20AL                W25P20        
W25Q40BV                W25X40                  W25X40AL                W25X40L                 W25X40A       
W25P40                  W25P80                  W25Q80BV                W25X80L                 W25X80A       
W25X80AL                W25Q80V                 W25X80                  W25X16                  W25Q16BV      
W25Q16V                 W25P16                  W25P32                  W25Q32V                 W25X32        
W25Q32BV                W25Q64BV                W25X64                  W25P64                  W25Q128FV     
W25Q128BV               W25Q256FV     
=====================25\26系列器件支持列表=====================
=====================24系列器件支持列表=====================
24芯片由于读写协议都是一样,软件上不再单独列出,直接选等容量型号即可
ATMEL
AT24C01B                AT24C01                 AT24C01A                AT24C02                 AT24C02A      
AT24C02B                AT24C04B                AT24C04                 AT24C04A                AT24C08A      
AT24C08B                AT24C08                 AT24C16                 AT24C16A                AT24C16B      
AT24C32B                AT24C32A                AT24C32                 AT24C64                 AT24C64A      
AT24C64B                AT24C128                AT24C128A               AT24C128B               AT24C256A     
AT24C256                AT24C256B               AT24C512B               AT24C512A               AT24C512      
AT24C1024               AT24C1024A              AT24C1024B    
CATALYST
CAT24C01                CAT24WC01               CAT24C02                CAT24WC02               CAT24C04      
CAT24WC04               CAT24WC08               CAT24C08                CAT24WC16               CAT24C16      
CAT24WC32               CAT24C32                CAT24WC64               CAT24C64                CAT24C128     
CAT24WC128              CAT24C256               CAT24WC256              CAT24C512               CAT24WC512    
CAT24C1024              CAT24WC1024   
COMMON
24C01 3V                24C01 5V                24C02 3V                24C02 5V                24C04 3V      
24C04 5V                24C08 3V                24C08 5V                24C16 5V                24C16 3V      
24C32 5V                24C32 3V                24C64 5V                24C64 3V                24C128 5V     
24C128 3V               24C256 5V               24C256 3V               24C512 5V               24C512 3V     
24C1024 3V              24C1024 5V              24C2048 5V              24C2048 3V              24C4096 5V    
24C4096 3V    
FAIRCHILD
FM24C01L                FM24C02L                FM24C03L                FM24C05L                FM24C04L      
FM24C08L                FM24C09L                FM24C17L                FM24C16L                FM24C32L      
FM24C64L                FM24C128L               FM24C256L               FM24C512L               FM24C1
HOLTEK
HT24C01                 HT24LC01                HT24LC02                HT24C02                 HT24C04       
HT24LC04                HT24C08                 HT24LC08                HT24C16                 HT24LC16      
HT24LC32                HT24C32                 HT24LC64                HT24C64                 HT24C128      
HT24LC128               HT24LC256               HT24C256                HT24LC512               HT24C512      
HT24C1024               HT24LC1024    
ISSI
IS24C01                 IS24C02                 IS24C04                 IS24C08                 IS24C16       
IS24C32                 IS24C64                 IS24C128                IS24C256                IS24C512      
IS24C1024     
MICROCHIP
MIC24LC014              MIC24AA01               MIC24AA014              MIC24LC01B              MIC24LC02B    
MIC24AA02               MIC24C02C               MIC24AA024              MIC24LC025              MIC24LC024    
MIC24LC04B              MIC24AA04               MIC24AA025              MIC24LC08B              MIC24AA08     
MIC24LC16B              MIC24AA16               MIC24LC32               MIC24AA32               MIC24LC64     
MIC24AA64               MIC24FC64               MIC24FC128              MIC24AA128              MIC24LC128    
MIC24AA256              MIC24LC256              MIC24FC256              MIC24AA512              MIC24LC512    
MIC24FC512              MIC24AA1024   
NSC
NSC24C02L               NSC24C02                NSC24C64      
RAMTRON
FM24CL04                FM24C04A                FM24CL16                FM24C16A                FM24CL64      
FM24C64                 FM24C256                FM24CL256               FM24C512      
ROHM
BR24L01                 BR24C01                 BR24L02                 BR24C02                 BR24L04       
BR24C04                 BR24L08                 BR24C08                 BR24L16                 BR24C16       
BR24L32                 BR24C32                 BR24C64                 BR24L64       
ST
ST24C01                 ST24C02                 ST24C04                 ST24C08                 ST24C16       
ST24C32                 ST24C64       
XICOR
X24C01                  X24C02                  X24C04                  X24C08                  X24C16