12 กันยายน 2557

บอร์ด Inverter สำหรับ 2 และ 4 หลอด

บอร์ด Inverter สำหรับ 2 และ 4 หลอด
ราคา 200 บาท ค่าส่ง 50 บาท (ราคาเดียวกันทั้ง 2 หลอดและ 4 หลอด)


บอร์ดสำหรับ 2 หลอด ใช้กับจอ 10-26 นิ้ว ขนาดแผ่นวงจร 12.5 X 3cm ใช้กับแรงดันไฟเลี้ยง 10-28V


 บอร์ดสำหรับ 4 หลอด ใช้กับจอ 15-24 นิ้ว ขนาดแผ่นวงจร 13.5 X 4cm ใช้กับแรงดันไฟเลี้ยง 10-29V** ตอนนี้มีบอร์ดแบบ 4 หลอดสั้นแล้วนะครับ
ขนาดบอร์ด 9 X 4 cm ราคาเดียวกัน

ตัวอย่างนำบอร์ดไปใช้งานกับจอ Belta LD750 ใช้แบบ 4 หลอด


ขนาดบอร์ดเก่ากับบอร์ดใหม่ใกล้เคียงกัน ที่สำคัญจัดสายไฟ + -  ON/OFF และ ADJ ให้ถูกต้องเป็นอันใช้ได้