11 กันยายน 2557

บอร์ด ILPI-144 ใช้กับจอ ASUS และ BenQ G922HD

บอร์ด ILPI-144 ใช้กับจอ ASUS และ BenQ G922HD
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ขนาดของบอร์ด 117 X162 mm.