11 กันยายน 2557

บอร์ด EADP-45AF แทน XAD819AR EA02819X จอ ACER AL1706 AL1716 AL1706A

บอร์ด EADP-45AF แทน XAD819AR EA02819X  
ใช้กับจอ ACER 
AL1706 AL1716 AL1706A

ราคา 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท