21 สิงหาคม 2557

ชุดวงจรแปลงแรงดัน DC - DC 4-40V เป็น 1.25 - 37V ขนาด 3A LM2596

ชุดวงจรแปลงแรงดัน DC - DC 4-40V เป็น 1.25 - 37V ขนาด 3A LM2596

แรงดันไฟขาเข้าต้องมากกว่าแรงดันขาออกอย่างน้อย 1.5V 
ราคา 150 บาทต่อชุด ค่าส่ง 50 บาท 
 สั่งซื้อคลิกที่นี่ได้เลยครับ


ตัวอย่างแสดงไฟขาออก ไฟ LED ด้าน OUT จะติดสว่าง


แสดงไฟขาเข้า LED ด้าน IN จะสว่าง นอกจากนี้ยังสามารถปิด เปิด  ไฟของ โวลต์ มิเตอร์ได้ด้วย 

การใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายวงจร ส่วนตัวผมเองแล้วนำไปใช้กับ แผง Solar Cell ที่มีแรงดันไม่คงที่ขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ ส่วนแรงดันไฟออกจะคงที่ ตามที่เราตั้งค่าไว้