14 กรกฎาคม 2557

Solar Cell ขนาด 5.5V 130mA

Solar Cell ขนาด 5.5V 130mA 
ขายแผ่นละ 150 บาท ส่งแบบลงทะเบียน แต่ถ้าสั่งซื้อ 2 แผ่นส่งแบบ EMS


ขนาด 110 X 60 cmในเวลาที่แดดแรง แรงดันไฟที่ได้ประมาณ 6 V


ตัวอย่างทดลองต่อกับวิทยุ FM ขนาดเล็ก