09 กรกฎาคม 2557

บอร์ด 6832210800P01 PTB-2108 (แทน 6832211000P01 ได้) จอ LCD Acer

บอร์ด 6832210800P01 PTB-2108 (แทน 6832211000P01 ได้ ขนาดบอร์ดจะสั้นกว่า แต่ปลักไฟตรงกัน) จอ LCD Acer
บอร์ดใหม่ ขาย 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท