14 กรกฎาคม 2557

ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 2.50-30V สำหรับใส่ใน power supply และการทดลองต่าง ๆ

ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 2.50-30V สำหรับใส่ใน power supply และการทดลองต่าง ๆ
ราคา 120 บาท (ส่งลงทะเบียน) หรือ 150 บาทส่ง EMS 

สายแดง ต่อไฟ + ดำต่อไฟ - ของ power supply

มีสีแดง และสีเหลืองให้เลือก