09 มิถุนายน 2557

บอร์ด PWB-1271-03A TAI-3322 ของ Compaq

บอร์ด PWB-1271-03A
 TAI-3322 ของ Compaq 
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท 
รูปของจริง