25 มิถุนายน 2557

บอร์ด ILPI-025 แทน ILPI-31

บอร์ด ILPI-025 (สามารถแทน ILPI-31ได้ ไม่มีภาคขยายเสียง)
400 บาท ค่าส่ง 50 บาท

รูปบอร์ด ILPI-025

 (รูปบอร์ด ILPI-031)