26 มิถุนายน 2557

บอร์ด 48.7B706.01P ใช้แทนกับ 48.7B201.11 ได้ ใช้กับ Acer

บอร์ด 48.7B706.01P ใช้แทนกับ 48.7B201.11 ได้ ใช้กับ Acer
ราคา 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ขนาดบอร์ด 166 X 115 cm.