19 พฤษภาคม 2557

ไดโอดบริด 3N259 ขนาด 700 โวลต์ 2 A ใช้กับจอมอนิเตอร์


ไดโอดบริด 3N259 ขนาด 700 โวลต์ 2 A ใช้กับจอมอนิเตอร์ (นำไปแทนกับเบอร์อื่น ๆ ได้หลายเบอร์) ตัวละ 10 บาท กรุณาสั่งพร้อมกับรายการอื่น ๆ นะครับ จะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าส่ง