28 เมษายน 2557

บอร์ด IP-35155A และ IP-35155C

บอร์ด IP-35155A ใช้กับ SAMSUNG
ขาย 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท
ขนาดพริ้น 16 X 13 cm 

บอร์ด IP-35155C 
ใช้กับ SAMSUNG 
ขาย 400 บาท ค่าส่ง 50 บาท 
 ขนาดพริ้น 16 X 13 cm