17 มีนาคม 2557

บอร์ดแหล่งกำเนิดสัญญาณ VGA สำหรับทดลองจอมอนิเตอร์

บอร์ดแหล่งกำเนิดสัญญาณ VGA สำหรับทดลองจอมอนิเตอร์ พร้อม Adapter

ราคา 200 บาท ค่าส่ง 50 บาท ใช้กับไฟ 12 โวลต์