08 มีนาคม 2557

ไดโอด SB540 สำหรับจอมอนิเตอร์ LCD LED ของ VISHAY

Schottky ไดโอดเบอร์ SB540 (ขนาด 40 V 5A) สำหรับจอมอนิเตอร์ LCD LED ของ VISHAY 
(สามารถนำไปแทนเบอร์อื่น ๆ ได้หลายเบอร์)ตัวละ 7 บาท ค่าส่ง 50 บาทต่อครั้ง แนะนำให้สั่งพร้อมอะไหล่ตัวอื่นจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าส่งนะครับ

Datasheet http://www.vishay.com/docs/88721/88721.pdf

ตอนนี้มีเบอร์ SR540 ด้วย  Datasheet http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/dccomponents/SR540.pdf