16 มีนาคม 2557

MB506 prescaler IC


MB506 prescaler IC
ตัวละ 100 บาท ค่าส่ง 50 บาทต่อครั้ง 

ถ้าสั่งพร้อมกันกับรายการอื่น ๆ ก็คิดค่าส่งแค่ 50 บาท  

ของหมดครับ