26 กุมภาพันธ์ 2557

จอ LCD SyncMaster 740n อาการเปิดมีแสงได้นิดเดียวแล้วจอมืด ใช้ FAN7314

จอ LCD SyncMaster 740n อาการเปิดมีแสงได้นิดเดียวแล้วจอมืด ใช้ FAN7314 (LCD Backlight Inverter Drive IC)

ตัวอย่างนี้เป็นบอร์ด PWI1904SJ หลังจากตรวจ C Filter ต่าง ๆ ทุกตัวแล้วพบว่ายังตัด ผมทดลอง Jump ขา 1 ของ FAN7314 ลงกราวด์ (ขา 1 เป็น Open-Lamp Protection :: OLP) พบว่าเครื่องทำงานได้ปกติ ไม่ตัด

Jump ขา 1 ของ IC ลงกราวด์


ภาพบอร์ด PWI1904SJ มองจากด้านบน