06 กุมภาพันธ์ 2557

สายแพร์ จอมอนิเตอร์ 2 แบบ

มีสายจอมอนิเตอร์สองแบบในรูปจำหน่ายเส้นละ 30 บาทค่าส่ง 50 บาท